Slide a a h1-rev a a

Det enda som tillsätts är burken.
Rå, ofiltrerad, 100% ren.
Precis som naturen tänkt.

h1-rev-img-1 h1-rev-img-2 h1-rev-img-3 h1-rev-img-4 h1-rev-img-5

Bina lever som de naturligt skulle göra och deras fördelar når fler människor. Vårt mål är att höja Upplands Väsbys bipopulation i hela staden och samtidigt sprida kunskap i samhället.

Vår förhoppning är att dessa bakgårdskupor kommer att underlätta en dialog mellan grannar, vänner, familj och samhället i stort om binas enorma betydelse.

Miss Bee

s