Om Miss Bee

ÄR BINA LIVSNÖDVÄNDIGA?

Ja, faktiskt. Det är tack vare biet som vi har mat på bordet. Inte bara honung, utan 76 procent av allt vi äter inom EU. Tre fjärdedelar av all vår mat har alltså kommit till tack vare binas pollineringsarbete. Utan denna lilla insekt skulle vi få klara oss på en diet som till största delen skulle bestå av ris, majs och olika sädesslag – växter som pollineras med vinden. Kött skulle troligen bli en dyr bristvara eftersom även djuren äter växter. Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Honungen som bina producerar är dessutom full av antioxidanter och vitaminer.

VAD GÖR HONUNGSBIN?

Bina samlar ihop honung under sommarhalvåret, som omvandlas genom bearbetning i magen. Honungen är binas foderförråd, som gör att de klarar vintern och perioder med mindre mat. Beroende på hur regnig sommaren är och hur hård och lång vintern blir, har kupans behov av olika stora mängder honung, och ibland kan det bli ett överskott. Det är det överskottet som vi tar, packar och säljer, så får alla njuta av alla bra egenskaper bina producerar.

VÅRT UPPDRAG

Bina lever som de naturligt ska göra, där det finns bra blommor och annan växtlighet där deras fördelar når fler människor. Vårt mål är att höja Upplands bipopulation i hela staden och samtidigt sprida kunskap i samhället. Vår förhoppning är att dessa bakgårdskupor kommer att underlätta en dialog mellan grannar, vänner, familj och samhället i stort om binas enorma betydelse. Det första steget för att bli en framgångsrik biodlare är att lära dig så mycket du kan om själva bina. Med tanke på alla variabler som kan påverka dina honungsbin, kan du se något annorlunda varje gång du ser till din bikupa. För att fatta lämpliga beslut måste biodlare vara flexibla i sin förmåga att ta reda på varför bin beter sig på ett visst sätt och hur vissa åtgärder kan påverka deras välmående.